Login

Door het inloggen op de besloten omgeving van deze website geeft u toestemming aan de stichting Dares om uw inloggegevens (call, naam en e-mailadres) alleen te gebruiken voor de doelstellingen die DARES nastreeft.

 

Schermafbeelding 2017-11-14 om 18.31.03.png

 

Schermafbeelding 2017 12 12 om 12.30.44

 

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen veelal overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's. Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in jouw regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

 Laatste wijziging: 3-6-2019    21:00 | PA7O

Regio Regionamen ( Plv ) Regiocoordinatoren
00 Landelijk, o.a. PI9D/DLCC  
NNL Noord Nederland (1,2,3,4) Ton Gielen (PA1TGI) Waarnemend RC
  (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)

Leo Bouma (PD2LFB) Friesland (plv)
Gert Fokkema (PA3GET) Groningen (plv)

Lammert de Jonge (PA3FAK) Drenthe (plv)

5 Twente Marcel Notenboom PA1MAR
6 Noord- en Oost- Gelderland Hans van den Berg PA0HIS 
7 Gelderland Midden Roel Sijbrandi PE2CVF
    Jan Dekker PH3J (Plv)
8 Gelderland Zuid Hans Vreeswijk PA3GJM 
    Derk van Dijken PA0DVD (plv)
    Gael Smits PE7G (plv)
9 Utrecht Ron Lambinon PD7RON
    Gerard van Groningen PD0JEW (plv)
10 Noord-Holland Noord Gert van Westerlaak PA1VW
    Jan Kanon PA7X (plv)
11 Zaanstreek-Waterland Hans Logjes PD0AHE 
12 Kennemerland Arnold Vogelaar PE1AMH
    Joop Vermeule PA3GOO (plv)
13 Amsterdam-Amstelland Vacant
14 (ex) Gooi en Vechtstreek samengegaan met regio 25
15 Haaglanden
Jan Pieter Kraayer PC0KR
    Martijn Steenbeek PD2MST (plv)
    Johan Wiegel PD1WGL (plv)
    Aad Onderwater PE1OND (plv)
16 (ex) Hollands-Midden samengegaan met regio 15
17 Rotterdam-Rijnmond Marco Brons PA1MHM 
    Chris van Gorp PA7RHM (plv)
18 Zuid-Holland Zuid Bas den Braven PD0CAV
    Wim van Zutphen PA1L (plv)
19 Zeeland Leo Unlandt PA0ULT 
20 Midden- en West-Brabant Robert Haaima PD9ROB
21 Brabant-Noord Leo Creusen PD2LEO
    Michel Peijnenburg PE1SAY (plv)
22 Brabant-Zuidoost Jan van Moll PE2MOL 
    Petro van Lierop PH9GFB (plv)
     
23 Limburg-Noord samengegaan met regio 24
24 Zuid Limburg Louis Urlings PA1LOU
    Jeroen Degenkamp PD4JD (Plv)
    Jeroen Reijerkerk PD5CW (Plv)
25 Gooi Flevoland Jan Rozema PA7O 
    Gerard van Groningen PD0JEW (Plv)

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk, regio of IARU voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
IARU Groen
Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264